Allmänt om medieutveckling

Mediemarknaden förändras snabbt och vi har i uppdrag att följa och analysera medieutvecklingen och sprida kunskap om den till allmänheten. Det gör vi bland annat i våra årliga rapporter. I dem framgår det hur teknikutvecklingen förändrat konsumtionen till mer individuellt anpassad. Hur nya aktörer utmanar de befintliga med nya erbjudanden och affärsmodeller.

Den dagliga konsumtionen av medier förskjuts allt mer från de traditionella tablåstyrda medierna mot valfriheten på de uppkopplade plattformarna. Konsumenterna har snabbt vant sig vid att kunna titta, lyssna eller läsa vad, var och när de vill. Den tekniska revolution som internet stod för har blivit en självklarhet i nästan varje hem men även telefon. Det är allt färre svenskar som befinner sig utanför den digitala världen. Våra medievanor förändras och mediebolagen driver på utvecklingen genom att lansera allt fler nya tjänster. Konsumenternas ökade möjligheter att själva styra över sin mediekonsumtion förändrar villkoren för alla aktörer på mediemarknaden. 

Medieutveckling

I Medieutveckling analyserar vi mediernas utveckling ur olika aspekter såsom ekonomi och konsumtion.

Medieutveckling över tid

I en tidslinje över medielandskapet beskriver vi utvecklingen utifrån händelser som gett stora avtryck.