För dig som vill veta mer om medieutvecklingen

Man med ett par futuristiska glasögon som visar användaren massa information.

Allmänt om medieutveckling

Vi följer och analyserar medieutvecklingen utifrån flera perspektiv så som politik, konsumtion, ekonomi och mångfald. Detta resulterar i vår årliga rapportserie Medieutveckling. Ladda ner och läs i våra rapporter om de förändringar som pågår med fokus på hur medierna regleras, hur de konsumeras, deras ekonomi och mångfalden av dem. Vill du läsa om medieutveckling över tid klicka på länken nedan. Har du andra frågor rörande medieutveckling kontakta registrator@mprt.se

Medieutveckling över tid