Webbinarium: Svensk medieutveckling - Ekonomi och användare

Den 21 oktober 2020 publicerar Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ett webbinarium där medieforskarna Jonas Ohlsson från Nordicom och Ulrika Andersson från SOM-institutet presenterar sina respektive rapporter, Medieekonomi och Svenska nyhetsvanor i normaltider och kristider, som de har skrivit på uppdrag av MPRT.

Rapporter

I klippet ovan presenteras de båda rapporterna. Först ut är Ulrika Andersson som har skrivit Svenska Nyhetsvanor. Sedan följer Medieekonomi som har skrivits av Jonas Ohlsson. Du kan ladda ner rapporten längst ner på sidan.

Tider i klippet

  • 0.00–2.02 - Inledning med moderatorn Jonathan Falck och Charlotte INgvar-Nilsson, generaldirektör för MPRT
  • 2.02–33.25 Svenska Nyhetsvanor
  • 33.25– Medieekonomi 2020

Svenska nyhetsvanor i normaltider och kristider - beskriver den svenska allmänhetens användning av nyhetsmedier och hur den successivt har förändrats under 2000 - 2019. Rapporten beskriver också hur coronapandemin har lett till en ökad nyhetskonsumtionen under våren 2020.

Medieekonomi 2020 – i Medieekonomi 2020 förklaras de samband som finns mellan konjunkturen, reklammarknaden, mediekonsumtionen och de svenska medieföretagens ekonomi.

 

Medverkande:

  • Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv
  • Ulrika Andersson, docent, medieforskare och biträdande föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet.
  • Jonas Ohlsson, docent, medieforskare och föreståndare för Nordicom vid Göteborgs universitet.

Moderator: Jonathan Falck, senior rådgivare vid Medier & demokrati på Lindholmen Science Park