Granskningsnämndens beslut vecka 19

Här listas granskningsnämndens senaste beslut för vecka 19. Klicka för att läsa och ladda ner besluten.

Just nu gör vi ett tekniskt underhåll av vårt webbdiarium och därför är det inte tillgängligt. Vi listar därför nämndens senaste beslut här. Vill du läsa andra beslut, kontakta oss via epost på registrator@mprt.se