Mediepolitik

En viktig del i vårt arbete att följa medieutvecklingen är att beskriva den svenska mediepolitiken och det regelverk som gäller för medieföretag som finns på den svenska marknaden.

Schackpjäser på ett bräde.

Mediepolitik i förändring

Åren 2020 och 2021 har präglats av pandemin och flera krisstöd har delats ut till medierna under kort tid. Under 2020 genomfördes två stora utredningar inom medieområdet, dels en moderniserad radio- och tv-lag, dels nya sändningstillstånd för public service-företagen. Regeringen har haft fokus på mediestödet under året och ett nytt teknikneutralt stöd infördes, redaktionsstödet. Distributionen av posttidningar har utretts av MPRT efter att Postnord påbörjat tester med varannandagsutdelning. Uppdraget att se över vissa frågor inom tryck- och yttrandefrihetens område har slutförts och varit på remiss. Några frågor kommer dock att utredas vidare.

I takt med globaliseringen och digitaliseringen har det blivit allt svårare att reglera de aktörer som verkar på den svenska marknaden. Flera av de stora globala medietjänsterna omfattas inte av svensk medielagstiftning. Rapporten innehåller en tabell över medietjänster som omfattas av svensk lagstiftning och vilka som inte gör det. 

Även grunderna till den svenska mediepolitiken och vilka myndigheter som verkar inom området finns beskrivet. Pågående och nyligen avslutade utredningar inom medieområdet redovisas. Dessutom kan du läsa om vad som händer inom EU när det gäller mediepolitik.

Nyheter inom mediepolitiken

  • Regeringen tog fram flera olika stöd för att stötta nyhetsjournalistiken under pandemin.
  • Den europeiska lagstiftningen för audiovisuella medier har implementerats i den moderniserade radio- och tv-lagen som trädde i kraft den 1 december 2020
  • EU- kommissionen har tagit fram två nya lagförslag som presenterades i december 2020, Digital Service Act (DSA) och Digital Markets Act (DMA). Båda förslagen strävar efter att på ett ändamålsenligt sätt reglera de stora globala plattformarna på den europeiska marknaden.

Ladda ner rapporten

Fakta om rapporten

Rapporten ska ge läsaren en inblick och ökad förståelse för hur mediepolitiken och regelverket kring medierna skapas och ser ut samt några tips om var man kan hitta mer information och fördjupning.

Mediekonsumtion

I rapporten Mediekonsumtion har vi samlat statistik från flera källor för att beskriva svenskarna mediekonsumtion.

Medieekonomi

I rapporten Medieekonomi beskriver vi och analyserar mediebranschens ekonomiska situation. Rapporten är framtagen i samarbete med Nordicom.

Mediemångfald

I rapporten Mediemångfald har vi gjort nedslag i mediernas utveckling sen 1960-talet för att beskriva hur mediernas mångfald har förändrats genom åren.

Våra publikationer

Varje år publicerar vi en rad rapporter och publikationer från vårt arbete inom medieområdet.