Mediepolitik

En viktig del i vårt arbete att följa medieutvecklingen är att beskriva den svenska mediepolitiken och det regelverk som gäller för medieföretag som finns på den svenska marknaden.

Stora förändringar på mediemarknaden

Mediemarknaden präglas sedan en längre tid av stora förändringar. Digitaliseringen av både infrastruktur och tjänster har förändrat i grunden hur vi konsumerar medier vilket i sin tur påverkar regleringen av medierna. Det är svårt att anpassa regelverket till de snabba förändringar som sker på mediemarknaden. I den här rapporten beskriver vi de större insatserna som gjorts på senare år inom mediepolitiken för att uppdatera regelverket. För att förstå det svenska regelverket, behöver man även ha en inblick i de EU-regler som Sverige och de aktörer som finns på den svenska marknaden är skyldiga att följa.

Utredningar inom mediepolitiken

Under 2019 gjordes två viktiga utredningar inom mediepolitiken, dels en översyn och förslag till modernisering av radio- och tv-lagen, dels en public serviceutredning. Radio- och tv-lagen har setts över för att moderniseras och implementera den europeiska medielagstiftningen (AV-direktivet). Den nya lagen som även kommer innefatta nya plattformar föreslås att träda i kraft den 1 december 2020. Även public service-företagen har fått nya direktiv i sitt sändningstillstånd som började gälla den 1 januari 2020. En förändring är att radio- och tv-avgiften har ersatts av en individuell public service-avgift som administreras av Skatteverket.

Ladda ner rapporten

Fakta om rapporten

Rapporten ska ge läsaren en inblick och ökad förståelse för hur mediepolitiken och regelverket kring medierna skapas och ser ut samt några tips om var man kan hitta mer information och fördjupning.

Mediekonsumtion

I rapporten Mediekonsumtion har vi samlat statistik från flera källor för att beskriva svenskarna mediekonsumtion.

Medieekonomi

I rapporten Medieekonomi beskriver vi och analyserar mediebranschens ekonomiska situation. Rapporten är framtagen i samarbete med Nordicom.

Mediemångfald

I rapporten Mediemångfald har vi gjort nedslag i mediernas utveckling sen 1960-talet för att beskriva hur mediernas mångfald har förändrats genom åren.

Våra publikationer

Varje år publicerar vi en rad rapporter och publikationer från vårt arbete inom medieområdet. Läs och ladda ner här.