Mediekonsumtion

Året som gått har präglats av coronapandemin. Världen har fått ställa om och vår vardag har förändrats. Vi har varit tvungna att hålla distans och spendera mer tid i våra hem. Pandemin har påverkat vår mediekonsumtion på flera olika sätt.

Kvinna med glasögon och hörlurar

Tillgången till nyheter har varit viktigare för hela befolkningen men även möjligheten till verklighetsflykt. Där har alla medier spelat en viktig roll. Både nya och gamla tjänster har haft en ökad användning och förtroendet har varit högt för de medier som rapporterat om krisen.

Skillnaderna mellan ungas och äldres konsumtionsmönster har minskat något under pandemin. Äldre tar generellt del av nyheter i högre utsträckning än yngre och det mönstret håller i sig under pandemin. Nyhetsvanorna hos yngre och äldre präglas fortsatt av ett spegelvänt förhållande, där den plattform som används mest i den ena gruppen används minst i den andra, och tvärtom. Unga föredrar att använda medier digitalt till skillnad från äldre som i första hand väljer morgontidning på papper och tablålagda radio- och tv-sändningar.

Eftersom unga använder mobilen till nästan all sin mediekonsumtion blir tiden som de spenderar på olika medier svårare att mäta. Utbudet av medietjänster finns tillgängligt hela tiden och konsumtionen av dem blir flytande. Vilken tjänst som används, när den används och till vad spelar inte så stor roll. Det skiljer sig från den äldre generationen som har tittat ännu mer på tablålagd tv under pandemin. Samtidigt har de äldre ökat sin digitala mediekonsumtion, utan att komma ikapp de yngres totala konsumtion. En genomsnittlig mediedag skiljer det mer än en och halv timme i konsumtion mellan de äldsta i åldern 65 till 79 år (442 min) och de i åldern 15 till 24 år (533 min), visar Nordicoms Mediebarometer.

Diagram som visar på skillnaden på den totala medieanvändningen mellan yngre och äldre. Yngre (15-24 år) använde medier i genomsnitt 533min per dag medan äldre (65-79 år) använde medier 442 min per dag.

Total daglig användningstid för medier. Jämförelse mellan yngre och äldre. Källa: Mediebarometern 2020, Nordicom

Om pandemin kommer ha varaktig effekt på vår mediekonsumtion återstår att se. I takt med att restriktionerna släpps och vi kan återgå till en vanlig vardag utanför våra hem minskar sannolikt efterfrågan på film och serier, liksom behovet av att hålla sig uppdaterad med nyheter om pandemin.

Ladda ner rapporten

Fakta om rapporten Mediekonsumtion

I rapporten Mediekonsumtion använder vi statistik från flera källor för att beskriva hur mediekonsumtionen förändras över tid. Mätningarna görs ofta på nedlagd tid och tillgång till olika medier. Den digitala konsumtionen är svårare att mäta eftersom tiden vi spenderar inte är avgränsad på samma sätt som den var innan vi använde mobilen till mediekonsumtion.

Mediepolitik

I rapporten Mediepolitik beskriver vi både den svenska och den europeiska mediepolitiken.

Medieekonomi

I rapporten Medieekonomi beskriver vi och analyserar mediebranschens ekonomiska situation. Rapporten är framtagen i samarbete med Nordicom.

Mediemångfald

I rapporten Mediemångfald har vi gjort nedslag i mediernas utveckling sen 1960-talet för att beskriva hur mediernas mångfald har förändrats genom åren.

Våra publikationer

Varje år publicerar vi en rad rapporter och publikationer från vårt arbete inom medieområdet.