Mediekonsumtion

Mediekonsumtionen förändras över tid och blir allt mer digital. Den förändringen har drivits på av teknikutvecklingen och tillgången till trådlöst internet och smart mobil. Nu är nästan alla uppkopplade och förväntas vara det. Men den digitala klyftan mellan generationer består även om den minskar något vilket beror på att de äldre blir allt mer digitala i sin konsumtion.

En vanlig mediedag sker allt mer av konsumtionen på de digitala plattformarna. Tydliga trender är att lyssnandet på strömmad radio och poddar ökar, samtidigt som det minskar på den vanliga radion. Även tittandet på strömmade tv-tjänster ökar medan det tablålagda tittandet minskar och samma trend gäller även för tidningsläsandet där det minskar på papper och ökar online.

Rapporten Mediekonsumtion 2020 innehåller tittarsiffror från MMS Mediemätning i Skandinavien och lyssnarsiffror från Kantar Sifo:s Radioundersökningar.  För att kunna beskriva en vanlig mediedag används Nordicoms Mediebarometer. 

SVT:s kanaler har bra tillgänglighet för funktionsnedsatta

Totalt uppger sju av tio personer med en funktionsnedsättning, 68 procent, att de tittar på fast tv en vanlig dag, det vill säga inte strömmad tv. Kanalerna SVT 1 och SVT 2 upplevs ha bra tillgänglighet och ungefär hälften av de svarande uppger att de väljer mellan dessa två kanaler när de vill se på tv. Ungefär en tredjedel väljer TV4 och SVT Play för deras tillgänglighet och ungefär tre av tio väljer SVT24 och Netflix för deras tillgänglighet. 

Stora skillnader mellan unga och äldres mediekonsumtion

Det finns stora skillnader mellan de ungas och de äldres konsumtionsmönster. När de unga överger radion till förmån för digitala musiktjänster och poddar stannar de äldre kvar vid radioapparaten. Detsamma gäller för det tablålagda tv-tittandet som fortsätter att minska i alla åldersgrupper men främst hos de yngre. Det betyder inte att tittandet på rörlig bild minskar utan det ökar snarare till följd av ett allt större utbud av digitala tjänster. Unga spenderar mest av sin medietid på sociala medier och på att lyssna på musik. De äldre kan sägas ha ett omvänt mediebeteende och lägger mest tid på att titta på tv och minst på sociala medier.

Ladda ner rapporten

Fakta om rapporten Mediekonsumtion

I rapporten Mediekonsumtion använder vi statistik från flera källor för att beskriva hur mediekonsumtionen förändras över tid. Mätningarna görs ofta på nedlagd tid och tillgång till olika medier. Den digitala konsumtionen är svårare att mäta eftersom tiden vi spenderar inte är avgränsad på samma sätt som den var innan vi använde mobilen till mediekonsumtion.

Mediepolitik

I rapporten Mediepolitik beskriver vi både den svenska och den europeiska mediepolitiken.

Medieekonomi

I rapporten Medieekonomi beskriver vi och analyserar mediebranschens ekonomiska situation. Rapporten är framtagen i samarbete med Nordicom.

Mediemångfald

I rapporten Mediemångfald har vi gjort nedslag i mediernas utveckling sen 1960-talet för att beskriva hur mediernas mångfald har förändrats genom åren.

Våra publikationer

Varje år publicerar vi en rad rapporter och publikationer från vårt arbete inom medieområdet. Läs och ladda ner här.