Analys av medieutvecklingen

Vi följer och analyserar medieutvecklingen utifrån flera perspektiv så som politik, konsumtion, ekonomi och mångfald. Detta resulterar i vår årliga rapportserie Medieutveckling.

Ladda ner och läs i våra rapporter om de förändringar som pågår med fokus på hur medierna regleras, hur de konsumeras, deras ekonomi och mångfalden av dem. Har du andra frågor rörande medieutveckling kontakta registrator@mprt.se

Mediepolitik

I rapporten Mediepolitik beskriver vi både den svenska och den europeiska mediepolitiken.

Mediekonsumtion

I rapporten Mediekonsumtion har vi samlat statistik från flera källor för att beskriva svenskarna mediekonsumtion.

Medieekonomi

I rapporten Medieekonomi beskriver vi och analyserar mediebranschens ekonomiska situation. Rapporten är framtagen i samarbete med Nordicom.

Mediemångfald

I rapporten Mediemångfald har vi gjort nedslag i mediernas utveckling sen 1960-talet för att beskriva hur mediernas mångfald har förändrats genom åren.

Svenska nyhetsvanor

Rapporten beskriver hur svenskarna har förändrat nyhetsanvändningen under åren 2000 – 2019.

Mediekarta

Mediekartan ger en överblick över de största medieföretagen som är verk­samma på den svenska mediemarknaden.

Tre personer sitter i grupp med varsin bok, smart telefon, dator och hörlurar.
Medietillgänglighet

Rapporten ger en överblick över tillgängligheten till medier för personer med funktionsnedsättning.