2019-02-26

  Göteborgs-Posten, Nerikes Allehanda och Tidningen Härjedalen får presstöd

  Mediestödsnämnden har vid sammanträde den 20 februari beviljat driftsstöd till tre tidningar för första gången: Göteborgs-Posten med 40 000 000 kr, Nerikes Allehanda med 25 227 400 kr och Tidningen Härjedalen med 2 351 000 kr. Presstöd ges för att stärka yttrandefriheten och öka tidningarnas möjlighet att överleva då mediemarknaden är under stor förändring.

  Göteborgs-Posten och Nerikes Allehanda är de största tidningarna på sina respektive utgivningsorter. Historiskt sett har driftsstöd framför allt gått till s.k. andratidningar, de tidningar som varit näst störst på utgivningsorten, och mindre tidningar.

  Det finns dock ingen sådan regel, utan driftsstöd kan beviljas för alla tidningar med en täckningsgrad under 30 procent. Täckningsgraden är den andel hushåll på utgivningsorten som prenumererar på tidningen.

  Med dagspressens fallande upplagor är det därför allt fler tidningar som kvalificerar sig för att kunna få driftsstöd. Det är detta som nu har hänt för Göteborgs-Posten och Nerikes Allehanda.

  Om en tidnings konkurrensförmåga på annonsmarknaden är uppenbart bättre än vad täckningsgraden ger sken av kan tidningen uteslutas från stöd eller få stödet nedsatt. Men några sådana skäl har mediestödsnämnden inte funnit för Göteborgs-Posten och Nerikes Allehanda.

  Driftsstödets storlek baseras på tidningens utgivningsfrekvens och upplaga, vilket framgår av presstödsförordningen. Stödet får därtill maximalt utgöra 40 procent av tidningens rörelsekostnader. Högsta möjliga belopp en tidning kan få är 40 miljoner kr per år.

  Tidningen Härjedalen skiljer sig från de två tidigare beskrivna tidningarna. Detta är en liten tidning med hög täckningsgrad, över 30 procent, som på grund av de geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar som finns i Härjedalen har beviljats ett begränsat driftsstöd. Ett exempel på dessa förhållanden är att tidningens täckningsgrad överskrider 30 procent så fort tidningen når upp till ett annat grundkrav för driftsstöd, minst 1 500 prenumeranter, eftersom utgivningsorten är så liten.

  Totalt har 499 miljoner kronor hittills beviljats i driftsstöd för 2019 för sammanlagt 73 tidningar.

  Läs mer om stöd till medier här.

  Redaktionen

  Kommunikation och omvärldsbevakning

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2019-02-26