There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Många anmälningar om konflikten i Gaza - Myndigheten för press, radio och tv

Många anmälningar om konflikten i Gaza

Granskningsnämnden har fått in många anmälningar mot program om konflikten i Gaza. Sedan den 7 oktober 2023 har vi fått in runt 450 anmälningar. Myndigheten får just nu ett flertal frågor om mediernas rapportering. I detta blogginlägg ger vi svar på en del av dem. 

1.    Hur många anmälningar har kommit in?

Sedan den 7 oktober 2023 har det kommit in mellan 30 och 50 anmälningar i veckan. Det kan vara flera personer som anmält samma program/inslag och då behandlas dessa i samma ärende. Något program har fått runt 20 anmälningar men de flesta har bara fått en anmälan. Vi har en handfull ärenden där olika personer skickar in identiska anmälningar mot samma program, men de flesta ärenden har en eller två anmälare. Antal anmälningar mot ett program påverkar inte hur nämnden hanterar ett ärende.

 

2.    Vad handlar anmälningarna om?

I princip får vi anmälningar varje dag och kring varje ny händelse som rapporteras. Händelser eller frågor som vi har fått särskilt många anmälningar om är: framställningen av dödsiffror, vilka källor som uppges och hur man hänvisar till dem samt frågor om källkritik och bilder.

De flesta anmälningar rör opartiskhet och saklighet. Det är också i linje med hur anmälningsflödet brukar se ut. Det finns en spridning i anmälningarna vad gäller till förmån för vilken sida man anser att rapporteringen har varit partisk. Många anmälare är kritiska till en infallsvinkel, formuleringar eller tycker att bakgrundsinformation saknas för att ge en fullständig bild av en händelse. Vi får också anmälningar som aktualiserar frågan om mediets genomslagskraft, det vill säga kränkningar eller fördomar, till exempel antisemitism.

Vi kan urskilja dessa teman bland anmälningarna:

 • Invändningar om partiskhet för båda sidor
 • Frågan om när och hur kriget startade​
 • Sjukhusattacken den 17 oktober​
 • Al-Shifasjukhuset​
 • Vilka som får medverka i program och hur deras uttalanden bemöts​
 • Fråga om antisemitism​
 • Saklighet i dödssiffror​
 • Källkritik och bilder

 

3.    Hur många anmälningar leder till prövning?

Ca 180 anmälningar ligger för närvarande för prövning (ca 80 ärenden). Ett större antal anmälningar kommer troligtvis få beslut om att de inte kommer leda till en prövning, bland annat för att många anmäler webbartiklar på SR/SVT:s webbplatser som nämnden inte kan pröva.

 
4.    Vilka medier/program anmäls mest?

Det är främst program i SVT och SR som får anmälningar. Det program med flest anmälningar är Agenda som sändes 15 oktober (20 anmälningar), därefter har vi två ärenden som har fått 10 anmälningar vardera, Rapport/Aktuellt/Morgonstudion den 18 oktober och Agenda den 29 oktober. Det har även kommit cirka 60, 45 respektive 35 anmälningar om 3 olika webbartiklar på SVT:s webbplats som nämnden inte kan pröva.

 

5.    När kommer ni ta beslut om ett program frias eller fälls?

Än så länge har granskningsnämnden inte fällt eller friat något då handläggningen fortfarande pågår. Prövningen och beslut därefter kommer troligen att ske efter årsskiftet.

 

6.    Är detta exceptionellt många anmälningar?

Antalet anmälningar har ökat markant under oktober och november jämfört med antalet anmälningar per månad tidigare i år. Vi kan också se en ökning jämfört med samma tidsperiod förra året. Om man ser till den totala mängden ärenden om rapporteringen om Israel-Hamas efter den 7 oktober 2023 så är den stor. Enskilda program eller inslag i rapporteringen har dock inte fått ovanligt många anmälningar.

Till exempel kan vi jämföra med dessa enskilda program som tidigare år fått rekordmånga anmälningar:

 • Uppdrag granskning om Metoo som fick över 2000 anmälningar.
 • Svenska Nyheter:s satirinslag om rasism mot kineser som fick över 1000 anmälningar.
 • Skavlan, när Sverigedemokraternas partiledare intervjuades som fick närmare 700 anmälningar.
 • En partiledardebatt i SVT som fick ca 450 anmälningar.