There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ytterligare stödpaket till nyhetsmedier - Myndigheten för press, radio och tv

Ytterligare stödpaket till nyhetsmedier

I pandemins spår har regeringen i omgångar skjutit till extra pengar för att stödja en mediebransch i kris. Det första av krisstöden var ett tillfälligt utgivningsstöd. Det andra är ett redaktionsstöd som införs nu i år och som är tänkt att bli ett permanent stöd inom mediestöden.

Varför finns det nu ett ytterligare stöd?

Regeringen anser att mediestödet behöver förstärkas med anledning av att spridningen av sjukdomen covid-19 som fått betydande konsekvenser för medierna och journalistiken i hela landet.  Medierna har med anledning av pandemin drabbats av minskade annonsintäkter trots att efterfrågan på nyheter och journalistik är större än någonsin.

Att det finns journalistik i hela landet är centralt för demokratin där behovet av nyheter, journalistik och tillförlitlig information är mycket stor. Nyhetsmedier har en avgörande betydelse för samhällets funktion - inte minst i en kris-situation.

Vad utmärker detta stöd?

Det nya stödet kallas redaktionsstöd och är en del av det teknikneutrala mediestödet. Stödet riktas till nyhetsmedier och ska användas för kostnader för den redaktionella verksamheten. Redaktionsstödet blir en permanent del inom mediestödet och finns alltså även nästa år. Stödet uppgår till en halv miljard kronor i år och till skillnad från det tidigare tillfälliga utgivningsstödet är det en bredare satsning som kommer fler nyhetsmedier än enbart de tryckta nyhetstidningarna till del.

Redaktionsstöd kan sökas av dagspress, gratistidningar, webbaserade medier och nyhetsverksamhet i radio- och tv-kanaler. För att få stödet i år krävs bland annat minst 40 procent redaktionellt material och 15 publiceringar eller sändningar per år. Nästa år likställs kraven med dem som gäller för övrigt mediestöd - det vill säga minst 50 procent redaktionellt material och 45 publiceringar eller sändningar per år.

I år kan även de som redan har driftsstöd och radio- och tv-kanalernas nyhetsredaktioner ansöka om redaktionsstöd. Men från och med nästa år får företag med driftsstöd inte något redaktionsstöd. Det är mediestödsnämnden som prövar ansökningarna och som fattar beslut om hur stödet ska fördelas.

Hur går ansökan till?

Ansökan kommer att vara öppen mellan den 15 september och den 15 oktober. Du ansöker via en e-tjänst på myndighetens webbplats. Beslut om vilka som blir beviljade stöd för 2020 kommer att fattas i slutet av året.

På vår hemsida kan du läsa mer om hur ansökan om detta stöd går till.