There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Förändringar i kanalutbudet i marknäte - Myndigheten för press, radio och tv

Förändringar i kanalutbudet i marknätet

UPPDATERAD: Den 1 april började en ny sändningsperiod för marksänd tv. Det innebar vissa förändringar i kanalutbudet. Vi får en del frågor om det nya kanalutbudet då vissa kanaler försvinner och några nya tillkommer. Därför tänkte vi försöka svara på några av dessa frågor och förtydliga vad det är som gäller.

Vi har gett tillstånd till 48 kanaler att få sända tv i marknätet. Utöver ett tillstånd från oss behöver kanalerna även ett avtal med operatören som distribuerar kanalen till dig, dvs. Boxer. Därför kan det ibland hända att en kanal har tillstånd från oss men saknar avtal med operatören och därför försvinner den från ditt utbud. 

Nya kanaler i marknätet

Följande kanaler är nya i marknätet

 • C More Fotboll/Hockey/Stars HD har delats i två kanaler C More Hockey och C More Fotboll/Stars HD
 • Fight Sports (sd)
 • Viasat Film Premiere (sd men hd över tid)
 • Viasat Hockey (sd)
 • Viasat Motor (sd)
 • Viasat Sport Premium (sd men hd över tid)

För att kunna sända krävs i vissa fall även avtal med betal-tv-operatören Boxer

Programbolagen väljer själva om det ska vara möjligt att se deras kanaler utan kostnad eller om det ska krävas någon form av abonnemang. Det krävs idag inget abonnemang för att kunna se på kanalerna TV4, TV6 och TV Finland. 

För övriga kanaler har programbolagen valt att tittarna ska ha någon form av tv-abonnemang det hanteras av betal-tv-operatören Boxer (Com hem/Tele2). Programbolagen måste därför träffa avtal med Boxer om abonnemangstjänsten. På Boxers webbplats framgår vilka de redan har träffat avtal med och vilka som är under förhandling. 

https://www.boxer.se/kundservice/information/forandringar-i-det-marksanda-natet

Inget avtal för kanalerna TV4 Fakta och TV4 Film

Vad gäller kanalerna TV4 Fakta och TV4 Film har parterna enligt Boxer inte kommit överens. På Boxers webbplats kan du läsa det senaste från förhandlingen. https://www.boxer.se/kundservice/information/aktuellt

Myndigheten har med anledning av det ställt frågor till TV4 AB (Bonnier Broadcasting) som har tillstånd för dessa två kanaler om hur de ser på möjligheterna att fortsätta sända dessa.

Kanaler som programbolagen inte längre har tillstånd att sända i marknätet

Följande kanaler får inte längre sändas i marknätet

 • BBC Brit
 • Boomerang 
 • Disney Channel  
 • Disney XD 
 • H&C (Horse & Country)
 • History Channel 
 • Travel Channel
 • VH1

Därför fick programbolagen inte fortsatt tillstånd att sända vissa kanaler

Så gjordes urvalen

Antalet ansökningar var fler än det fanns platser varför MPRT fick göra ett urval. Urvalsförfarandet framgår av radio-och tv-lagen och ska så långt som möjligt ske på objektiva grunder och det finns ingen rätt till automatisk förlängning eller förtur för de kanaler som redan sänt i marknätet. Utgångspunkten för myndighetens bedömning var att det ska finnas en bredd i programutbudet med såväl tv-kanaler med ett blandat innehåll som kanaler med smalare programinnehåll och som tillhandahålls av flera av varandra oberoende ägare. Som ett av flera mått på efterfrågan på en tv-kanal tog MPRT viss hänsyn till en kanals tittartidsandelar. Även de sökandes prioriteringar mellan sina egna programtjänster vägdes in i den samlade bedömningen. 

 • Då efterfrågan av barnkanaler har minskat över tid gav MPRT färre tillstånd för barnkanaler, varför kanalerna Boomerang, Disney Channel och  Disney XD inte fick tillstånd.
 • Ansökan för History Channel kom in för sent och avvisades. History Channel fick därför inte heller vara med i urvalet bland vilka som skulle få tillstånd.  
 • Horse & Country ansökte endast om sändningar i hd-kvalitet och dess ansökan avslogs med hänsyn till att denna kvalitet är utrymmeskrävande och att hd-tillstånd gavs till andra kanaler där efterfrågan på hd-kvalitet ansågs högre.
 • Vid en sammantagen bedömning av både innehåll och ägande gavs inte heller tillstånd för BBC Brit, Travel Channel och VH1.

För mer utförlig redogörelse se MPRT:s beslut dnr 19/02700 och Förvaltningsrättens domar BBC Brit (5771-20), Disney Channel och Disney Junior (5873-20), Cartoon Network och Boomerang (5856-20 6080-20)

Tv-kanaler som vi har gett tillstånd till att sända i marknätet

Lista över tv-kanaler och tillståndshavare

Tillståndshavare

Programtjänstens beteckning

Inom parentes anges sändningskvalitet

(om bytt beteckning anges den tidigare beteckningen kursivt inom parentes) 

Al Jazeera Media Network 

Al Jazeera English (sd)

Axess Publishing AB

Axess (sd)

BBC Studios Distribution Ltd 

BBC Earth (sd)

BBC Global News Ltd

BBC World News (sd)

C More Entertainment AB 

C More First (sd)

C More Entertainment AB

C More Fotboll & Stars HD (hd)

C More Entertainment AB 

C More Golf & SF-kanalen (sd)

C More Entertainment AB

C More Live & Hits (sd)

(C More Hockey & Hits)

C More Entertainment AB 

C More Hockey (sd)

(C More Live)

C More Entertainment AB

C More Series (sd)

C More Entertainment AB 

Sportkanalen HD (hd)

CSI Sports Network Ltd

Fight Sports (sd)

Discovery Corporate Services Ltd 

Animal Planet (hd)

Discovery Corporate Services Ltd

Discovery Channel (sd)

Discovery Corporate Services Ltd 

Investigation Discovery

Discovery Corporate Services Ltd

Kanal 5 (sd)

Discovery Corporate Services Ltd 

Kanal 5 (hd)

Discovery Corporate Services Ltd

Kanal 9 (sd)

Discovery Corporate Services Ltd 

Kanal 11 (sd)

Discovery Corporate Services Ltd

TLC (sd)

Eurosport SAS 

Eurosport 1 (sd)

Eurosport SAS

Eurosport 2 (sd)

Fox Networks Group Espana S.L. 

FOX (sd)

VIMN Netherlands B.V.

MTV (sd)

NGC Europe Ltd  

National Geographic (hd)

Nickelodeon International Ltd

Nick Jr. (sd)

Nickelodeon International Ltd 

Nickelodeon (sd)

Nordic Entertainment Group UK Ltd

TV10 (sd)

Nordic Entertainment Group UK Ltd 

TV3 (hd)

Nordic Entertainment Group UK Ltd

TV3 (sd)

Nordic Entertainment Group UK Ltd 

Viasat Sport Extra (sd)

(TV3 Sport)

Nordic Entertainment Group UK Ltd

TV6 (sd)

Nordic Entertainment Group UK Ltd 

TV8 (sd)

Nordic Entertainment Group UK Ltd

Viasat Film Premiere (sd)

Nordic Entertainment Group UK Ltd 

Viasat Sport

(Viasat Hockey)

Nordic Entertainment Group UK Ltd

Viasat Motor (sd)

Nordic Entertainment Group UK Ltd 

Viasat Series (sd)

Nordic Entertainment Group UK Ltd

Viasat Sport Premium (sd)

Sverigefinska Riksförbundet 

TV Finland (sd)

Turner Broadcasting System Europe Ltd

Cartoon Network (sd)

Turner Broadcasting System Europe Ltd 

CNN International (sd)

TV4 AB

Sjuan (sd)

TV4 AB 

TV12 (sd)

TV4 AB

TV4 (sd)

TV4 AB

TV4 Fakta (sd)

TV4 AB

TV4 Film (sd)

TV4 AB 

TV4 HD (hd)

VIMN Netherlands B.V.

Paramount Network (sd)