There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Extra stöd till nyhetsmedier med anledning av coronakrisen - Myndigheten för press, radio och tv

Extra stöd till nyhetsmedier med anledning av coronakrisen

Regeringen har aviserat 200 miljoner i krisstöd till nyhetsmedier. 150 miljoner av dessa ska gå till ett tillfälligt distributionsstöd och 50 miljoner till ökat stöd för lokal journalistik. Den 17 juni beslutar riksdagen om de nya stöden och därefter kan de betalas ut.

Coronakrisen drabbar stora delar av samhället, och den ekonomiska situationen har gjort att de redan sjunkande annonsintäkterna för tidningar och andra nyhetsmedier faller ännu snabbare. Detta sker i en tid när nyhetsmedierna redan har en svår ekonomisk situation, och när nyhetsförmedlingens demokratibärande roll är tydligare och viktigare än någonsin.

För att mildra effekterna av coronakrisen har regeringen aviserat extra krisstöd till branschen. Krisstödet består av följande delar:

  • 150 miljoner kronor för ett tillfälligt nytt distributionsstöd under tre månader.
  • 50 miljoner kronor ytterligare för stöd för lokal journalistik och en höjning av stödtaket från
    1 miljon till 2 miljoner per område.
  • Utbetalning av redan beslutat driftsstöd ska kunna ske i förhand för 2020.
  • Kravet på 55% eget redaktionellt material för att kunna få driftsstöd slopas tillfälligt.

Regeringen och kulturdepartementet arbetar nu för att införa de här insatserna. På myndigheten jobbar vi med förberedelser för att kunna börja handläggningen av de olika stöden så snart riksdagen och regeringen fattat de beslut som krävs. Nedan beskrivs närmare de olika insatserna och hur vi planerar att genomföra dem.

Extra distributionsstöd

Ett särskilt, tillfälligt distributionsstöd kommer att införas för tryckta nyhetsmedier. De som kan söka är exempelvis prenumererade dagstidningar, gratistidningar och kvällstidningar. Stödet kommer att ges under tre månader och uppgå till totalt 150 miljoner kronor. Exakt vilka krav som kommer att finnas är ännu inte klart.

Det extra distributionsstödet är en del av vårändringsbudgeten, som riksdagen planerar att besluta om den 17 juni. EU-kommissionen måste även godkänna stödet. Oavsett när mediestödsnämnden fattar beslut om distributionsstödet kan stöd inte betalas ut förrän riksdagen fattat beslut och regeringen ändrat myndighetens regleringsbrev.

Vår förhoppning är att kunna öppna ansökan om stödet under maj. Mer information kommer att läggas upp löpande.

Höjt stöd för lokal journalistik

Tidigare har medier kunnat beviljas max 1 miljon kronor per område i stöd för lokal journalistik. Den gränsen ska nu höjas till 2 miljoner kronor. Regeringen har även aviserat att man skjuter till 50 miljoner kronor extra till stödet. De som redan ansökt om stöd för lokal journalistik för 2020 har getts möjlighet att ändra det sökta beloppet och ansökningsperioden har även förlängts till den 30 april.

Ändringen är en del av vårändringsbudgeten, som riksdagen planerar att besluta om den 17 juni. Därefter kan regeringen ändra mediestödsförordningen och det höjda stödet betalas ut.

Driftsstöd utbetalt i förtid

Vanligtvis betalas driftsstödet ut med en tolftedel varje månad. Nu ska resterande driftsstöd för 2020 kunna betalas ut på en gång. Detta kräver en ändring av presstödsförordningen som kulturdepartementet arbetar med. När vi vet mer kommer vi att gå ut med information om ändringen.

Slopat krav på 55 % eget redaktionellt innehåll för tidningar med driftsstöd

Tidningar med driftsstöd ska ha minst 55 % eget redaktionellt innehåll. Under en period ska denna regel inte gälla och tidningarna kan därför ha mer gemensamt redaktionellt innehåll med andra medier utan att riskera att förlora rätten till driftsstöd. Detta kräver en ändring av presstödsförordningen som kulturdepartementet nu arbetar med. När vi vet mer kommer vi att skicka ut information per e-post till de som beviljats driftsstöd.