There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Tv ska vara tillgänglig för alla - Myndigheten för press, radio och tv

Tv ska vara tillgänglig för alla

De flesta av oss reflekterar inte över saker som vi tar för givet. Som till exempel att sjunka ner i soffan och slå på tv:n en kväll för att se nyheterna eller sitt favoritprogram. Men för många är det inte en självklarhet. För personer med funktionsnedsättningar kan det vara svårt att ta del av det som sänds i tv och så ska det inte vara. Vi arbetar för att alla ska kunna ta del av det som sänds, det är en viktig rättighets- och demokratifråga – att kunna ta del av innehåll i olika medier. Därför ställer vi krav och uppmuntrar till att främja tillgänglighet i tv-sändningar.

Tillgängligheten är även en väldigt viktig fråga både på EU-nivå och nationell nivå. Det ställs till exempel krav på tillgänglighet för tv-sändningar både i EU:s regler och i svenska radio- och tv-lagen.

Vägen till ett helt tillgängligt medielandskap är lång men det går framåt och kraven vi ställer är bara en av alla delar som driver utvecklingen. Och i takt med den tekniska utvecklingen så blir det allt enklare att tillgängliggöra materialet.

Kraven vi ställer på tillgänglighet är i dagsläget ganska låga. De flesta som sänder tv på svenska ska främja tillgängligheten till tv-program, men kraven ser lite olika ut för er leverantörer. Flertalet av er har krav att ni ska främja tillgängligheten, utan något kvantitativt krav. Endast de programtjänsterna med en tittartidsandel över 1 procent har särskilda kvoter att uppfylla, det vill säga kvantitativa och successivt ökande krav per teknik. I dag gäller de kraven för kanalerna TV4, Sjuan och TV12.

Ni som inte omfattas av kvantitativa krav har möjlighet att välja på vilket sätt ni vill tillgängliggöra program dvs om ni vill texta, tecken- eller syntolka och ni bestämmer själva i vilken omfattning, under förutsättning att ni tillgängliggör program under året. Avsikten är att fler program successivt ska tillgängliggöras under perioden då beslutet gäller.

Sen vi först införde kraven 2011 ser vi att det har hänt en hel del trots att kraven är relativt lågt ställda. Antalet programtjänster som främjar tillgängligheten har ökat och vi ser flera goda exempel på både större leverantörer som uppfyller sina krav och mindre leverantörer som anstränger sig och drar sitt strå till stacken.

För att nämna några exempel så tillgängliggör TV4 allt fler av sina tv-program och andelen textade och tolkade program har ökat markant i bolagets utbud. Vid den senaste uppföljningen kunde vi se att TV4 AB i kanalerna TV4, Sjuan och TV12 textat i stort sett alla sina förinspelade program på svenska och att  61 procent av kanalernas sammantagna svenska utbud direkttextats. De mindre aktörerna har såklart inte samma förutsättningar som de större men även de tillgängliggör program. Av de mindre leverantörerna kan vi nämna Öppna Kanalen Närke som teckenspråkstolkat fyra barnprogram om totalt en timme och Robin Sundström i Hedemora När-TV som textat program.

Även om det är långt ifrån allt som tillgängliggörs i dag så är även små steg framsteg. Att öka tillgängligheten till tv-program för personer med funktionsnedsättning är ett ständigt pågående arbete. Nu i höst 2019 kommer vi inleda arbetet med att bestämma de krav som ska gälla från 1 juli 2020 och framåt. I det arbetet kommer vi involvera er aktörer för att få ta del av era synpunkter och erfarenheter. Det här är ett arbete som vi behöver göra tillsammans för att få ett tv-utbud som är tillgängligt för alla, inte bara för några.

 

//Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör