There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Rekordmånga anmälningar mot radio och tv under 2018 - Myndigheten för press, radio och tv

Rekordmånga anmälningar mot radio och tv under 2018

Över 6 500. Så många anmälningar gjordes till granskningsnämnden förra året. Det var fler än något tidigare år och mer än dubbelt så många som 2017.

Den stora ökningen av antalet anmälningar beror till stor del på ett mycket stort antal anmälningar mot Uppdrag granskning och Svenska nyheter i SVT. Men också att 2018 var ett valår kan ha spelat in.

– Vi märkte av en tydlig ökning av antalet anmälningar i samband med valet, säger  Maria Bergerlind Dierauer, enhetschef på Myndigheten för press, radio och tv. Det är vid viktiga samhällshändelser som människor förväntar sig mest av etermedierna. Ett högre tonläge i debatten kan också leda till att fler anmäler.

Anmälningarna som kommer in blir sedan till ärenden som handläggs. Men om ett och samma inslag anmäls av flera personer så läggs dessa anmälningar in i samma ärende. Antalet ärenden blir därför alltid mindre än antalet anmälningar.

Nästan 80 procent av alla nya granskningsärenden under 2018 gällde public service-bolagen SVT och SR. Totalt öppnades drygt 1 900 ärenden upp under året, jämfört med knappt 1 600 under 2017 och 1 500 två år tidigare. Efter SVT och SR kommer TV4 med drygt 200 öppnade ärenden.

Ungefär hälften av alla ärenden leder till en prövning av granskningsnämnden.

– Genom att ta upp anmälningar vars prövning bidrar till att reglerna följs bättre använder vi våra resurser på ett effektivt sätt, säger Maria Bergerlind Dierauer.

Av de ärenden som avgjordes av nämnden fälldes 63, vilket var 24 fler än 2017 men något färre än året dessförinnan. Nämnden valde att fria 12 program med kritik och 472 program friades helt.  

Drygt 200 av alla anmälningar gällde program i kanaler som sänds från utlandet, till exempel TV3 och Kanal 5 som sänds från Storbritannien. Dessa utreds inte av nämnden utan lämnas i stället över till brittiska myndigheter.

Granskningsnämnden för radio och tv är ett självständigt organ inom Myndigheten för press, radio och tv som har till uppgift att pröva om de som sänder radio och tv följer de regler som gäller för sändningarna. Program som prövas av nämnden kan antingen frias, frias med kritik eller fällas.

Mer information finns att läsa i myndighetens årsredovisning 2018 och på vår webbplats.