Tillfälliga tv-sändningar

Ska du sända i marknätet från ett särskilt evenemang i en eller flera kommuner eller göra provsändningar behöver du ett tillstånd för denna typ av tillfälliga sändningar. Tillståndet för en tillfällig tv-sändning gäller upp till två veckor. Både fysiska och juridiska personer kan söka tillfälligt sändningstillstånd.

Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgifter

Hur ansöker man?

  • Du ansöker om ett tillfälligt sändningstillstånd genom att fylla i blanketten för ansökan om tillfälligt sändningstillstånd och skicka in den till oss tillsammans med efterfrågade dokument.
  • Du ska även meddela en sändningsbeteckning, det vill säga namnet på sändningen, genom att skicka in blanketten för anmälan av ny beteckning.
  • Du ska dessutom utse en ansvarig utgivare för sändningen och meddela oss detta genom att skicka in blanketten för anmälan av utgivare till oss. Läs mer om utgivarens ansvar här.

Tillstånd att använda radiosändare

När du har fått ditt tillfälliga sändningstillstånd så måste du ansöka om tillstånd att använda radiosändare hos Post- och telestyrelsen (PTS). PTS beslutar om sändarens placering, frekvens, effekt och antennhöjd. Tänk på att ett sändningstillstånd från Myndigheten för press, radio och tv inte garanterar att det finns tekniska förutsättningar för att sända.

Vilka tillfälliga sändningar behöver inte tillstånd?

Vissa typer av tillfälliga sändningar behöver inget sändningstillstånd. Detta gäller om:

  • Sändningen endast har en mycket begränsad publik.
  • Sändningen inte behöver tas emot med tekniska hjälpmedel, exempelvis vid högtalarupprop eller projicering av film.

I dessa fall behöver du bara vända dig till PTS för att få tillstånd för radiosändare och frekvens.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-05-24