Kabel-tv och ip-tv

Kabel-tv och ip-tv distribueras till mottagaren via kablar och bredband. Dessa sändningsformer behöver inget tillstånd men däremot behöver vissa sändningsformer registreras hos oss.

Information för fastighetsägare och boende i ComHem-anslutna hus.

ComHem meddelar att de släcker ner sina analoga tv-kanaler den 26 maj och därefter endast sänder tv-kanalerna digitalt. Du kan läsa mer om hur det kan påverka dig som konsument och fastighetsägare på deras webbplats.

För boende i Com Hem-hus; www.comhem.se/digitalisering

För fastighetsägare; www.comhem.se/fastighetsagare/digitalisering

Hur registrerar man sändningen?

Du registrerar sändningen genom att fylla i blanketten för Anmälan av tv-verksamhet. Du registerar även utgivare eller ny utgivare med en blankett.

Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgifter

Vad ska registreras?

Sändningsformer som ska registreras

När det gäller kabel-tv och ip-tv och hur dessa distribueras så finns det två typer av sändningsformer; dels vidaresändning och dels ursprunglig sändning. Det är endast den ursprungliga sändningen som behöver registreras.

Fakta

Kabel-tv: Distribueras till mottagaren via kablar som installerats i marken och i fastigheten. Sändningarna kan antingen vara analoga eller digitala.
Ip-tv: Kallas även bredbands-tv och distribueras, som namnet antyder, via bredbandsnätet i den del av nätet som är avskilt från internet. För att ta emot sändningen krävs en särskild digital-box från ip-leverantören.

Vidaresändning

  • En vidaresändning är en mark- eller satellitsändning som sänds vidare oförändrat i kabel- eller ip-nätet.
  • Sändningen sker samtidigt som mark eller satellitsändningen.
  • De flesta tv-sändningar som distribueras i kabel- och ip-nät är vidaresändningar.
  • Vidaresändningar behöver inte registreras hos oss.

Ursprunglig sändning

  • En ursprunglig sändning går direkt ut från exempelvis studion till kabel- eller ipnätet.
  • Det kan vara sändningar av dels nätägaren själv (tex Comhem) eller kabelsändarföretag som slutit avtal med nätägaren. Även lokala kabelsändarorganisationer som fått förordnande kan sända i kabel- eller ip-nätet.
  • Ursprungliga sändningar ska registreras hos oss.

Beteckning på sändningen

När du registrerar en ursprunglig sändning ska du även meddela namnet på sändningen, dvs sändningsbeteckningen. Namnet måste vara unikt så att tittarna kan identifiera den som sänder. Om sändningen sedan byter namn ska du meddela det nya namnet genom att skicka in en blankett med ändringen.

Ansvarig utgivare

Den som står bakom en ursprunglig sändning ska även utse en utgivare och meddela detta till oss. Utgivaren är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott begås under sändning. Exempel på sådana brott kan vara hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning.

Läs mer om utgivare här

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2020-03-10