Beställ-tv

Beställ-tv är en tjänst där mottagaren själv väljer när och vad han eller hon vill se ur en tablå med program. Beställ-tv omfattas av radio- och tv-lagens regler och ska därför registreras hos oss.

Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgifter

För att din tjänst ska definieras som beställ-tv ska den uppfylla följande fyra kriterier:

Programmen erbjuds som en särskild tjänst

  • Program som erbjuds från en katalog av tv-program visar att det är en särskild tjänst.
  • Tjänsten måste vara öppen för alla som vill ta del av den. En tjänst anses öppen även om det krävs betalning eller att man har en särskild internetuppkoppling. Däremot räknas inte en tjänst som är bara tillgänglig för ett begränsat antal mottagare, till exempel på ett intranät, som beställ-tv.
  • Det måste vara någon form av ekonomisk verksamhet i anslutning till tjänsten. Den behöver däremot inte vara vinstdrivande eller reklamfinansierad för att betraktas som beställ-tv.
  • Leverantören av tjänsten ska också vara redaktionellt ansvarig för innehållet. Har användarna själva framställt innehållet anses inte tjänsten som beställ-tv.

Tjänsten liknar tv

  • Tjänsten måste innehålla tv-program, dvs. program som huvudsakligen består av rörliga bilder med eller utan ljud. Utmärkande för tv-program är att de sänds för att underhålla, utbilda eller informera. Exempel är film, dramaproduktioner, dokumentärer och nyhetsprogram.
  • Leverantören måste erbjuda tjänsten via ett elektroniskt kommunikationsnät och huvudsyftet ska vara att erbjuda tv-program.
  • Tjänster som endast har enstaka program som illustration till annat innehåll anses inte som beställ-tv.

Mottagaren bestämmer när tv-programmet ska börja

Det ska vara mottagaren och inte programföretaget som bestämmer när tv-programmet ska börja. Annars är det en vanlig tv-sändning och inte beställ-tv. Mottagaren ska ha en möjlighet att välja ur en katalog av tv‐program.

Tjänsten är svensk

Leverantören måste vara etablerad i Sverige. Huvudkontoret ska finnas i Sverige och de redaktionella besluten ska fattas här. Om inte både huvudkontor och redaktion finns i Sverige, så är det avgörande var större delen av personalen arbetar.

Beslut om tidningars tv-verksamhet

Granskningsnämnden har i fyra fall tagit ställning till om tidningars tv-verksamhet utgör beställ-tv. Här kan du läsa de besluten.

Databasanmälan och utgivningsbevis

Massmedieföretags databaser,till exempel webbplatser med beställ-tv, kan ha ett automatiskt grundlagsskydd. Grundlagsskyddet medför bland annat att särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott.För dessa webbplatser måste företaget göra en databasanmälan. Om man inte är ett massmedieföretag som omfattas det automatiska grundlagsskyddet kan man ansöka om utgivningsbevis för webbplatsen.

Läs mer om internetpublicering

Information om leverantören

På webbplatsen ska det tydligt framgå vem som är ansvarig för tjänsten. Kontaktuppgifter ska finnas och det ska även framgå att Myndigheten för press, radio och tv och Konsumentombudsmannen har tillsyn över beställ-tv-tjänsten.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-05-24