En gul gammal tv på ett brunt underlag med en turkos bakgrund.

Sända tv

Vad som krävs för att få sända tv beror på olika saker. Vissa former kräver ett sändningstillstånd medan andra former endast behöver registeras hos oss. Till exempel så krävs det ett sändningstillstånd om du vill sända i marknätet men det krävs endast en registrering om du sänder via satellit eller tråd.

Sändningar på nätet

Just nu ställs många evenemang in. Företag, kyrkor och föreningar vill istället nå sina besökare på sina webbplatser, via Facebook eller YouTube. Vi får många frågor om vad som gäller för dig som vill sända sport, gudstjänster och andra evenemang på nätet.

Många registreringar av webb-tv just nu

Just nu får vi in många registreringar av webb-tv-sändningar. Handläggningstiden blir därför något längre än vanligt, ca 4 veckor. Efter att du lämnat in din registrering behöver du inte vänta på beslut från oss utan kan starta din sändning.

Behövs tillstånd från oss när ni sänder sport på nätet? Nej, ni behöver inget tillstånd från oss men en del webbsändningar ska registreras. 

Radio- och tv-program som ska registreras är:

  • direktsändningar
  • sändningar som sänds ut på en bestämd tid 

Sändningarna ska också vara riktade till allmänheten. För sändningarna ska en utgivare utses. Utgivaren ska också anmälas till oss. 

Läs mer hur ni registrerar webb-tv och webbradio.

Det här krävs för de olika sändningsformerna

För att tydliggöra vilka medieformer som kräver tillstånd respektive registrering listar vi dem därför i följande tabell.

 Sändningsform Tillstånd Registrering Sändningstillstånd Tillståndsvillkor
Marksänd tv Ja -

Tillstånd
marksänd tv
(från 1 april 2020)

Tillstånd marksänd tv (uppdaterad 31 mars 2020)

Villkor marksänd tv
(från 1 april 2020)

Kabel-tv/ip-tv - Ja - -
Satellit-tv - Ja - -
Webb-tv - Ja - -
Beställ-tv - Ja - -
Tillfälliga sändningar Ja
-
- -
Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2020-04-23