Nya tillstånd för kommersiell radio 2018

Den 1 augusti börjar nya tillstånd för kommersiell radio att gälla. Det betyder att vissa frekvenser ändras och att en del nya radioformat börjar sändas.

Tillståndshavarna har tre månader på sig att starta upp sina sändningar. Många radiokanaler byter också frekvens. Det kan därför bli tyst i radion på den frekvens där du är van att lyssna eller sändas ut ett annat format än det du brukar lyssna på. 

Sändningsområden och radiokanaler

Från och med 1 augusti finns det tre nationella kommersiella radiokanaler samt 35 regionala/lokala tillstånd för kommersiell radio. För att se vilka sändningsområden som har vilka kanaler kan du ladda ner vår sammanställning.

Länk till sammanställning av sändningsområden och radiokanaler (pdf).

Sök i tillståndsregistret

Du kan själv söka efter vilka kanaler som finns i ett speciefikt sändningsområde i vårt tillståndsregister.

Länk till tillståndsregistret

Du kan även söka i Teracoms frekvenstabeller.

Länk till Teracoms frekvenstabeller.

Läs mer om tillståndsprocessen

Vill du läsa mer om processen för de nya sändningstillstånden kan du besöka projektsidan för de nya tillstånden.

Läs mer om tillståndsprocessen här

Frågor och svar om de nya tillstånden

Varför får vissa radiostationer nya frekvenser?

De första tillstånden att sända analog kommersiell radio meddelades 1993. Sedan dess har mycket hänt på radiomarknaden. Eftersom alla tillstånd löper ut den 31 juli 2018 har det funnits en möjlighet att göra förändringar för att skapa bättre förutsättningar för radion. Genom att se över frekvenskartan har man bland annat skapat förutsättningar för tre nationella sändningstillstånd.

För att kunna göra de här förändringarna har man i vissa fall behövt ändra de frekvenser som används i olika områden.

Kommer min favoritkanal att finnas kvar?

Den som har tillståndet bestämmer vilken kanal som ska sändas. Flera av de radiokanaler som finns idag kommer att fortsätta sändas efter den 1 augusti. De kanaler som har fått tillstånd att sända nationellt är Mix Megapol, NRJ och RIX FM.

Förutom de nationella kanalerna kan det bli flera nya kanaler i de regionala/lokala områdena.

>> Till toppen

Varför har man beslutat om att ge ut nationella sändningstillstånd?

Genom att se över frekvenskartan inför att de gamla tillstånden löper ut har man försökt skapa bättre förutsättningar för radion. En av dessa förändringar var att skapa sändningsområden som var nationella, något som radioaktörer länge önskat och också försökt uppnå genom olika former av samarbeten. Större sändningsområden är bra för konkurrens och mångfald och kan leda till en bättre balans mellan public service-radio och kommersiell radio. Det gynnar hela radiomarknaden.

Vad innebär det att sända nationellt?

Bolagen har i princip rätt att sända samma program över hela landet, i dag har de bara rätt att sända ett program över lokala områden. PTS har tagit fram en ny frekvensplan och enligt den täcker de nationella näten drygt 80 procent av Sveriges befolkning. De tre nationella tillstånden kommer alltså att höras över nästan hela Sverige. 

Vad innebär de nya tillstånden?

De betyder att Bauer Media AB (Mix Megapol), RBS Broadcasting AB (NRJ) och Kilohertz AB (Rix FM) har fått tillstånd att sända analog kommersiell radio nationellt. I 21 områden kommer också det också finnas lokala/regionala radiokanaler. Myndigheten har delat ut 35 sådana tillstånd.

>> Till toppen

Vad händer med de tillstånd som finns i dag?

De tillstånd som finns i dag upphör att gälla den 31 juli 2018.

När kan de börja sända?

De nya tillstånden börjar gälla den 1 augusti 2018, dvs då kan de börja sända. Det kan dock bli tyst i radion på vissa frekvenser under en period då tillståndshavarna har tre månader på sig att börja sända. De ska senast börja sända den 1 november 2018.

Vad händer om de inte börjar sända?

Tillståndshavaren ska börja sända senast den 1 november 2018. Om sändningarna inte har startat då kan tillståndet komma att återkallas.

>> Till toppen

Hur mycket har de betalat för tillstånden?

De tre bolagen ska för de nationella tillstånden sammanlagt betala sändningsavgifter på drygt 916 miljoner kronor. För de regionala tillstånden uppgår avgiften till ca 400 miljoner kr.

Vad händer om de inte betalar?

Om bolagen inte betalat den 1 augusti kan myndigheten återkalla tillstånden och då får de inte sända.

Vad händer om ett tillstånd återkallas/lämnas tillbaka?

Om ett tillstånd återkallas/lämnas tillbaka kommer myndigheten att utlysa det lediga tillståndet igen.

Kan bolag överlåta tillstånd till någon annan?

Ett tillstånd att sända analog kommersiell radio får överlåtas om vi godkänner det. Vid bedömningen av om en överlåtelse ska godkännas gör vi samma bedömning som om det nya programföretaget hade varit med i den ursprungliga tillståndsgivningsprocessen.

>> Till toppen

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-08-13