Personuppgifter på nätet

Vi får många frågor som gäller personuppgifter som publiceras på webbplatser. En vanlig fråga är hur det komma sig att personuppgifter i vissa fall får publiceras utan din tillåtelse? Det beror på att webbplatser som till exempel eniro.se, hitta.se, Lexbase.se, merinfo.se, Mrkoll.se och ratsit.se har utgivningsbevis och har därför rätt att publicera uppgifterna.

Utgivningsbevis ger grundlagsskydd

Ett utgivningsbevis innebär att en webbplats får grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsskyddet gör att reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. Det gör i sin tur att det blir tillåtet att publicera personuppgifter som till exempel namn och adress utan att företaget som driver webbplatsen behöver din tillåtelse. Dataskyddsförordningen påverkar alltså inte databaser med utgivningsbevis och massmedieföretags automatiskt skyddade databaser.

Det är Myndigheten för press, radio och tv som utfärdar utgivningsbevis.  Att ansöka om ett utgivningsbevis är frivilligt. För att ett utgivningsbevis ska utfärdas krävs bland annat att en utgivare har utsetts och att överföringarna utgår från Sverige. När vi utfärdar ett bevis får vi inte göra en bedömning av webbplatsens innehåll eller syftet med verksamheten. Läs mer om utgivningsbevis här

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för reglerna enligt dataskyddsförordningen, skriver på sin webbplats om hur GDPR påverkar verksamheter med utgivningsbevis.

För webbplatser som publicerar personuppgifter och som inte har utgivningsbevis gäller dataskyddsförordningen. Du kan söka i vårt tillståndsregister för att få reda på om en viss webbplats har utgivningsbevis. 

Gränser för yttrandefriheten

Ett utgivningsbevis ger inte rätt att publicera vad som helst. Innehåll som strider mot grundlagen som till exempel förtal, olaga hot eller hets mot folkgrupp kan polisanmälas.

Vad kan jag göra om jag inte vill att mina personuppgifter ska finnas på en webbplats?

Myndigheten för press, radio och tv kan inte ta bort personuppgifter åt dig eller be företaget som driver webbplatsen att ta bort uppgifterna. Kontakta istället den som driver webbplatsen och be att dina uppgifter tas bort.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-02-25