Person sitter framför sin bärbara dator med en smarttelefon i händerna.

Publicera på internet

Vid publicering på internet kan yttrandefriheten skyddas på samma sätt som i radio, tv och tidningar. Vissa kan omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd, som exempelvis massmediaföretag. Men även mindre företag och privatpersoner kan ansöka om utgivningsbevis för att få sin webbplats grundlagsskyddad.

Vad innebär grundlagsskydd?

Grundlagsskyddet innebär bland annat att:

  • särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott
  • utgivaren ansvarar för det som publiceras
  • meddelare har rätt att vara anonyma – myndigheter får inte forska efter deras namn och journalister får inte avslöja meddelarens identitet
  • myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering (censurförbud)
  • dataskyddsförordningen och dess regler om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på rättigheter enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Vilka kan få grundlagsskydd?

Automatiskt grundlagsskydd

  • Massmedieföretag kan under vissa förutsättningar omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd för sina databaser eller webbplatser.
  • Massutskick av e-post, exempelvis nyhetsbrev, kan omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd.

Utgivningsbevis

Företag, organisationer och privatpersoner vars databaser, exempelvis en webbplats, som inte omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd kan ansöka om ett utgivningsbevis som ger ett motsvarande grundlagsskydd. Det är frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis.

Läs mer om utgivningsbevis här.

Läs mer om vad en databas är här.

Personuppgifter på nätet

Vi får många frågor som gäller personuppgifter som publiceras på webbplatser. Här kan du läsa mer om vad som gäller angående personuppgifter på nätet.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-02-25