Vad kan du anmäla?

Granskningsnämnden kan pröva innehållet i program som sänds av svenska programföretag. Vi granskar lokala, regionala och rikstäckande sändningar. Däremot prövas inte innehållet i sändningar från utlandet då utländska programföretag inte omfattas av svenska regler.

Sändningsformer som kan granskas

Följande sändningar kan granskas, förutsatt att det sänds från Sverige.

 • Public servicekanalerna SVT, SR och UR
 • Kanaler i marknätet
 • Kabel-tv
 • Satellit-tv
 • Beställ-tv
 • Webb-tv
 • Kommersiell radio
 • Närradio
 • Webb-radio

Alla dessa sändningar ska följa radio- och tv-lagen samt villkoren i respektive sändningstillstånd. Du kan läsa mer om reglerna på sidan Krav och regler under Att sända.

Sändningsformer som inte granskas

Utländska programföretag omfattas inte av svenska regler. Det innebär att även om du kan se sändningen i Sverige så får vi inte granska innehållet. De utländska företagen ska normalt sett följa lagen i det land som de är etablerade.

Några exempel på kanaler som inte omfattas av svenska regler är:

 • Kanalerna TV3, TV6, TV8 och TV10 som sänds av Modern Times Group MTG Ltd, etablerat i Storbritannien.
 • Kanal 5 och Kanal 9, som sänds av det brittiska bolaget Discovery Networks Northern Europe Limited.

Vill du anmäla ett program i dessa kanaler ska du vända dig direkt till vår motsvarande myndighet i det aktuella landet. Gäller det exempelvis Storbritannien kontaktar du myndigheten Ofcom och gäller det Nederländerna kontaktar du Commissariaat voor de Media.

Anmäla inslag i TV3, kanal 5, TV6, TV8, kanal 9, TV10 eller kanal 11

Om du vill anmäla ett program som sänts i någon av kanalerna TV3, TV6, TV8, TV10, Kanal 5 eller Kanal 9 måste du vända dig direkt till den brittiska myndigheten Ofcom (Office of Communication). En sådan anmälan måste ha kommit in inom 20 dagar efter sändningstillfället. Gäller anmälan tv-reklam lägger Ofcom över ärendet till ASA (Advertising Standards Authority), som granskar reklam i media i Storbritannien. Anmälningar mot brittiska programföretag som kommer in till oss vidarebefordrar vi, enligt en överenskommelse, till Ofcom. I de fall Ofcom granskar programmet rapporterar myndigheten resultatet till oss.

Inga regler om tycke och smak

Vi har alla vår egen uppfattning om det vi ser och hör i radio och tv, men det är viktigt att förstå att det inte finns några regler om tycke och smak eller kvaliteten på innehållet. Vår granskning utgår från de lagar och regler som gäller för sändningarna och nämndens utgångspunkt är att det ska råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet. Har du synpunkter som handlar om tycke och smak så ska du i första hand kontakta programföretaget.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-11-14