Gör en anmälan

Om du vill anmäla ett program så fyller du i formuläret här nedan. I din anmälan måste du kort redogöra för innehållet i programmet och vad nämnden ska granska. Anmälan ska ha kommit in till oss senast tre månader efter att programmet sändes.

Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgifter

Din anmälan ska innehålla:

  • Förnamn och efternamn
  • Adress
  • Uppgift om vilket program du anmäler
  • Kanal
  • Tidpunkt då programmet sändes.

Du gör din anmälan genom att fylla i formuläret eller skicka in din anmälan med vanlig post, fax eller e-post.

Observera att antalet anmälningar mot ett program inte påverkar granskningsnämndens bedömning.

Granskningsnämnden tar inte upp anonyma anmälningar till prövning. Eftersom granskningsnämnden kan granska program på eget eller myndighetens initiativ kan dock anonyma anmälningar i vissa fall leda till att det anmälda programmet granskas. Anmälningar per e-post där inga namnuppgifter förekommer utöver den som eventuellt finns i e- postmeddelandets adressmening betraktar vi som anonyma.

Vill du anmäla inslag i TV3, kanal 5, TV6, TV8, kanal 9, TV10 eller kanal 11?

För att anmäla inslag i dessa kanaler klicka här.

Obligatoriska fält

Program

Kontaktuppgifter

Ange e-postadress och/eller postadress

Obligatoriska fält

En kopia på anmälan skickas till den adress du angett.

Senast uppdaterad 2019-04-24