Om du är personligt berörd

Om du själv känner dig utpekad i ett program och anser att programmet utgjorde ett intrång i ditt privatliv, kan du anmäla det till oss om det gäller sändningar i vissa kanaler.

Intrång i privatlivet

När det gäller frågan om intrång i privatlivet är det du som berörd person som kan göra en anmälan. Anmäler du åt någon annan ska du bifoga ett skriftligt medgivande från den berörda personen. Granskningsnämnden ska alltid pröva anmälningar som rör en enskilds personliga intressen. I de fall det blir aktuellt kommer du som personligt berörd få ta del av programföretagets yttrande.

Granskningsnämnden kan pröva frågan om intrång i privatlivet för sändningar i följande tv-kanaler:

  • TV3
  • TV6
  • TV8
  • TV10
  • V film premiere
  • V series
  • V sport 1
  • V sport extra
  • V sport motor
  • V sport premium

Om inslaget sänts i någon av kanalerna från Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, TV4 eller C More så ska du istället vända dig till Medieombudsmannen.

Du gör din anmälan till granskningsnämnden genom vår e-tjänst.

Förändringar från 2021 - Privatlivsfrågor

Från 1 januari 2021 är det Medieombudsmannen och inte granskningsnämnden som prövar frågan om intrång i privatlivet för sändningar i Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Från 1 februari 2021 gäller detta även för C More och TV4:s kanaler.

Om du vill få bemöta kritik

Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion har ett krav på opartiskhet i sitt sändningstillstånd. Det innebär bland annat att en person som blir klart utpekad och kritiserad ska få möjlighet att bemöta kritiken. Om du tycker att du borde få bemöta kritik kan du vända dig direkt till programföretaget i fråga. Om dina önskemål inte uppfylls kan du anmäla inslaget till granskningsnämnden. Anser du samtidigt att du drabbats av en publicitetsskada för att ditt privatliv har kränkts bör du istället vända dig till Medieombudsmannen.

Kränkningar på internet prövas av Medieombudsmannen

Känner du dig personligen kränkt eller utpekad av något som publicerats eller sänts på internet ska du anmäla publiceringen till Medieombudsmannen. Granskningsnämnden prövar inte innehåll på internet mot privatlivsbestämmelsen.

Kontakta programföretagen

Om du vill få bemöta kritik eller få en uppgift rättad kan du först kontakta programföretagen.

Här anmäler du ett program

Läs här hur du gör en anmälan till granskningsnämnden här.

Det här kan du anmäla

Du kan bara anmäla kanaler som sänder från Sverige. Läs mer om vilka dessa är här.

Till e-tjänsten

I vår e-tjänst kan du registrera eller söka tillstånd för din sändning. Du kan även söka stöd för nyhetsmedier samt anmäla program till granskningsnämnden.