Kontakta programföretagen

Om du vill få en sakuppgift rättad eller om du tycker att du borde få bemöta kritik kan du vända dig direkt till programföretaget i fråga. Du kan även kontakta dem om du har synpunkter på programutbudet. 

Konktakta programföretaget om du vill rätta en uppgift eller få bemöta kritik

Tycker du att en sakuppgift i ett inslag behöver rättas eller att du borde få bemöta kritik som riktats mot dig i en sändning, kan du vända dig till programbolaget så snart som möjligt. Om dina önskemål inte uppfylls kan du anmäla inslaget till granskningsnämnden. Vissa frågor prövas inte av nämnden, exempelvis frågor om tycke och smak. Det är inte heller nämndens uppgift att bedöma kvaliteten på innehållet i enskilda program. För denna typ av frågor ska du vända dig direkt till respektive programföretag.

Kontaktuppgifter till public serviceföretagen

För sändningar från utlandet ska du normalt vända dig till den myndighet som motsvarar vår myndighet i det land där programföretaget är etablerat. Du kan läsa mer om vilka sändningar granskningsnämnden kan granska om du klickar på länken nedan.