Här anmäler du ett program

Din anmälan utgör underlag för granskningsnämndens granskning. De anmälningar som bidrar till att reglerna följs bättre prioriteras – men vi läser och registrerar alla anmälningar som kommer in till oss. Du kan följa din anmälan i vårt webbdiarium.

Anmälningar betraktas som tips till granskningsnämnden. Vi registrerar och läser alla anmälningar som kommer in men då vi får in flera tusen anmälningar varje år kan inte alla leda till en granskning. Nämnden prioriterar främst anmälningar som kan leda till att reglerna i högre grad följs. Anmälningar som rör en enskilds personliga intressen, liknande intressen för företag eller frågor av principiell betydelse ska dock alltid prövas.

Gör en anmälan - så går det till

  1. Du gör din anmälan via vår e-tjänst
  2. När du skickat in din anmälan får du ett kvittonummer
  3. Med kvittonumret kan du söka efter ditt ärende i vårt webbdiarium och läsa beslutet när ärendet är avgjort. Beslutet kommer inte att skickas till dig på något annat sätt.

Till e-tjänsten

Information i din anmälan

I din anmälan ska du uppge:

  • Förnamn och efternamn samt e-post eller postadress
  • Vilket program du anmäler
  • I vilken kanal programmet sändes
  • Vilken dag och klockslag programmet sändes
  • Berätta även kort om innehållet i programmet och vad du tycker är fel

Du kan följa din anmälan på vår webbplats

Din anmälan kommer att få ett kvittonummer. Du kan själv söka på detta nummer i vårt webbdiarium. Där kan du följa status i ärendet och även ta del av nämndens beslut. Då vi är en myndighet blir din anmälan en allmän handling, vilket innebär att t.ex. journalister och allmänheten har rätt att begära att få del av den.

Sök efter ditt ärende

Du kan söka efter ditt ärende med hjälp av ditt kvittonummer. I webbdiariet hittar du pågående och avslutade ärenden från granskningsnämnden.

Om du är personligt berörd

Läs mer om vad du kan göra om du är personligt berörd i ett inslag.

Det här kan du anmäla

Du kan bara anmäla kanaler som sänder från Sverige. Läs mer om vilka dessa är här.

Innehållsregler för radio och tv

Radio- och tv-sändningar ska följa flera regler som finns i lagen och i sändningstillståndet. Läs om dem här.