Godkända tredjepartsverktyg för trafikmätning

En grundläggande förutsättning för att ett allmänt nyhetsmedium ska kunna beviljas mediestöd är att mediet har god användarförankring. För digitala nyhetsmedier mäts detta krav genom trafikmätningar i godkända tredjepartsverktyg.

För att ett tredjepartsverktyg för mätning ska godkännas måste det vara eller tillhöra en plattform som under mätperioden är allmänt erkänt och etablerat på marknaden. 

Ett mätverktyg eller plattform kan anses vara etablerat först om det för medieformatet har en ansenlig marknadsandel eller betydande antal aktiva professionella användare. Eftersom nya verktyg/plattformar introduceras över tid och praxis utvecklas går det inte att i förtid strikt definiera vilka verktyg som godkänns, men några exempel på godkända lösningar idag är:  

Video

  • Youtube
  • Dailymotion
  • Vimeo
  • Twitch

Ljud 

  • Acast
  • Radioplay

Webb

Senast uppdaterad 2019-02-19