Krisstöd till nyhetsmedier

Myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att förbereda fördelning av bidrag för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar. Regeringen har tidigare aviserat att 150 miljoner kronor avsätts för ett tillfälligt distributionsstöd (utgivningsstöd) för tryckta allmänna nyhetstidningar.

Regeringen tar nu fram en ny förordning som reglerar stödet. De föreslagna utgångspunkterna är att bidrag kan lämnas till juridiska personer som ger ut tryckta allmänna nyhetstidningar. Stöd får lämnas för utgivningen under perioden april – juni 2020.

Syftet med stödet är att stödja tidningarna med anledning av det intäktsbortfall som uppkommit till följd av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Fördelningen av bidraget förutsätter att riksdagen och regeringen fattar nödvändiga beslut och att stödet godkänns av EU-kommissionen enligt EU:s statsstödsregler.

Få den senaste information per epost

Vill du stå med på myndighetens adresslista för att få direktinformation om stödet och när ansökningsomgången blir? Maila dina kontaktuppgifter till kajsa.rohdin@mprt.se

Webbinarier

Vi planerar att ha webbinarier om det nya stödet så snart vi har mer information att lämna. Vi kommer att publicera de aktuella tiderna på den här sidan.

 

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2020-05-28