2016

  Fritext

  Status

  Beslutsnivå

  Senast inkomna ärenden och beslut (181 ärende hittade)
  Diarienr Beskrivning Status
  16/03551 Beslut om uppskjutet driftsstöd för Poletik Avslutad
  16/03546 Ansökan om utvecklingsstöd för tidningen Aktuellt i Politiken (AiP Media Produktion AB) Avslutad
  16/03512 Meddelande avseende distributionsområdet Enköping/Bro/Bålsta Avslutad
  16/03489 Avtal avseende uppdatering av databas för distributionsstöd (Nlight) Avslutad
  16/03488 Avtal konsultstöd avseende redovisning m.m. för utvecklingsstöd Avslutad
  16/03455 Dokument till ansökningsomgång 2017-1 av utvecklingsstöd Avslutad
  16/03416 Ansökan om driftsstöd ETC lokaltidning Norrköping för 2016 och 2017 Avslutad
  16/03349 Samlingsärende ansökan om utvecklingsstöd (ansökningsportal) Makulerat
  16/03306 Begäran om omprövning av beslut om slutligt driftsstöd avseende ETC lokaltidning Bergslagen (dnr 15/02558), ETC lokaltidning Göteborg (dnr 15/02537), ETC lokaltidBegäran om omprövning av beslut om slutligt driftsstöd avseende ETC lokaltidning Bergslagen Avslutad
  16/03305 Sammanställning av använt driftsstöd 2015 Avslutad
  16/03240 Ansökan från Herenco Distribution AB om att förmedla distributionsstöd Avslutad
  16/03136 Ansökan om utvecklingsstöd för Östra Småland AB Avslutad
  16/03107 Ansökan om driftsstöd Feministiskt Perspektiv för 2017 Avslutad
  16/02909 Ansökan om driftsstöd Syre för 2017 Avslutad
  16/02904 Ansökan om driftsstöd för Laholms Tidning 2017 Avslutad
  16/02902 Ansökan om driftsstöd Göteborgs-Posten för 2017 Avslutad
  16/02897 Ansökan om driftsstöd Uddevalla-Posten för 2017 Avslutad
  16/02895 Ansökan om driftsstöd Tidningen Västsverige - Västerbygden för 2017 Avslutad
  16/02893 Ansökan om driftsstöd för Mariefreds Tidning Måsen 2017 Avslutad
  16/02889 Ansökan om driftsstöd Tempus för 2017 Avslutad
  16/02885 Ansökan om driftsstöd Miljömagasinet för 2017 Avslutad
  16/02874 Ansökan om driftsstöd Jämtlands Tidning för 2017 Avslutad
  16/02873 Ansökan om driftsstöd Ölandsbladet för 2017 Avslutad
  16/02872 Ansökan om driftsstöd Skånska Dagbladet för 2017 Avslutad
  16/02870 Ansökan om driftsstöd Offensiv för 2017 Avslutad

  Senast uppdaterad 2017-02-20