SVT2, Min sanning, program med en intervju (dnr 19/02842)

  Ämne
  Program eller inslag Min sanning
  Sänt 2019-09-03
  Programföretag SVT
  Regel Opartiskhet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2020-03-02
  Sanktion
  Diarienr 19/02842
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut