P4 Extra, inslag med gin och tonic (dnr 19/02839)

  Ämne
  Program eller inslag P4 Extra
  Sänt 2019-09-03
  Programföretag Sveriges Radio
  Regel Mediets genomslagskraft - annat
  Sändningsform Public service radio
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2020-03-02
  Sanktion
  Diarienr 19/02839
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut