TV4, Johan Glans World tour of the world, sändning av en scenshow med en ståuppkomiker (dnr 19/01781)

  Ämne
  Program eller inslag Johan Glans, World Tour of the World
  Sänt 2019-05-11
  Programföretag TV4
  Regel Reklam/Sponsring
  Sändningsform Marksänd tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Fällande – grn
  Beslutsdatum 2019-11-11
  Sanktion Ansökan om avgift
  Diarienr 19/01781
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut