TV4, Efter fem, inslag om försöksdjursverksamhet (dnr 19/01629)

  Ämne
  Program eller inslag Efter fem
  Sänt 2019-02-27
  Programföretag TV4
  Regel Saklighet
  Sändningsform Marksänd tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Kritiserande – grn
  Beslutsdatum 2019-11-11
  Sanktion
  Diarienr 19/01629
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut