Begäran om ändring av beslut, 18/03019, 03041 (dnr 19/01828)

  Ämne
  Program eller inslag
  Sänt
  Programföretag
  Regel Annan
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Ordförande
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2019-06-13
  Sanktion
  Diarienr 19/01828
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut