SVT1, Landet lyckopiller, del 4 (4) programserie om varför så många tar antidepressiv medicin (dnr 19/04234)

  Ämne
  Program eller inslag Landet lyckopiller, del 4 av 4
  Sänt 2019-12-18
  Programföretag SVT
  Regel Opartiskhet/saklighet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2020-09-07
  Sanktion
  Diarienr 19/04234
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut