P1, Ekot, inslag om en beslagtagen tanker i Gibraltar (dnr 19/02729)

  Ämne
  Program eller inslag Ekot
  Sänt 2019-08-19
  Programföretag SR
  Regel Saklighet
  Sändningsform Public service radio
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2019-12-04
  Sanktion
  Diarienr 19/02729
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut