SVT Play, Operation Playa (dnr 18/01978)

  Ämne
  Program eller inslag Operation Playa, Aktuellt
  Sänt 2018-05-28
  Programföretag SVT
  Regel Opartiskhet/saklighet/privatlivet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2019-05-27
  Sanktion
  Diarienr 18/01978
  Beslutstyp
  Beslut saknas