Initiativbeslut, SMURF (dnr 18/04341)

  Ämne
  Program eller inslag
  Sänt
  Programföretag
  Regel Reklam/Sponsring
  Sändningsform Närradio
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Fällande – grn
  Beslutsdatum 2019-11-11
  Sanktion Ansökan om avgift
  Diarienr 18/04341
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut