SVT, Rapport och Aktuellt, inslag om programledare som anklagats för sexuella trakasserier (dnr 17/03763)

  Ämne
  Program eller inslag Rapport, Aktuellt
  Sänt 2017-11-21, kl 19.30 respektive 21.00
  Programföretag SVT
  Regel Privatlivet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Fällande – grn
  Beslutsdatum 2018-09-03
  Sanktion Offentliggörande
  Diarienr 17/03763
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut