TV4, Bygglov, inslag med ett skämt (dnr 16/02513)

  Ämne
  Program eller inslag Bygglov
  Sänt 2016-09-23
  Programföretag TV4
  Regel Mediets genomslagskraft - annat
  Sändningsform Marksänd tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2017-04-03
  Sanktion
  Diarienr 16/02513
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut