TV4 Fakta, Min förstörda kropp (dnr 16/02816)

  Ämne
  Program eller inslag Min förstörda kropp
  Sänt 2016-10-15
  Programföretag
  Regel Mediets genomslagskraft - våld
  Sändningsform Marksänd tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Fällande – grn
  Beslutsdatum 2017-03-20
  Sanktion Offentliggörande
  Diarienr 16/02816
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut