TNT, Crossing lines (dnr 16/03073)

  Ämne
  Program eller inslag Crossing lines
  Sänt 2016-11-07, kl 15.20
  Programföretag
  Regel Mediets genomslagskraft - annat
  Sändningsform Marksänd tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2017-03-20
  Sanktion
  Diarienr 16/03073
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut