SVT2, Agenda (dnr 16/03498)

  Ämne
  Program eller inslag Agenda
  Sänt 2016-12-11
  Programföretag Sveriges Television
  Regel
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Ordförande
  Beslutstyp Brevsvar
  Beslutsdatum 2017-01-19
  Sanktion
  Diarienr 16/03498
  Beslutstyp
  Beslut saknas