SVT, Sommarkväll med Richard Olsson, inslag om en show med sketcher från Lorry (dnr 16/02165)

  Ämne
  Program eller inslag Sommarkväll med Richard Olsson
  Sänt 2016-08-13
  Programföretag Sveriges Television
  Regel Mediets genomslagskraft - annat
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2017-03-20
  Sanktion
  Diarienr 16/02165
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut