Genomförda projekt och uppdrag

Här kan du läsa slutrapporterna från de senaste årens genomförda uppdrag och projekt som myndigheten haft.

2017

Vidaresändningsplikten 2017

2016

Tillgängliga tv-sändningar
Rapport - krav på tillgänglighet tv-sändningar 2016
Rapport - Krav på tillgänglighet tv-sändingar 2016 (tillgänglig pdf)

Evenemangslista
Evenemangslista 2016, slutrapport (februari)

2015

Public service marknadspåverkan / Förhandsprövning av nya tjänster
Utveckling och påverkan i allmänhetens tjänst, slutrapport (sep 2015)

2014

Resultatmått för mediepolitiken
Slutrapport Resultatindikatorer för medieområdet 2014.

Annonstider i radio och tv
Slutrapport Annonstider i radio och tv

2013

Tillgänglighet till televisionstjänster för personer med funktionsnedsättning
Slutrapport Tillgänglig tv

Evenemangslista
Slutrapport Evenemangslista

2012

Resultatmått för mediepolitiken
Slutrapport Resultatindikatorer för medieområdet 2012.

Uppdrag om närradio
Slutrapport om närradion

Senast uppdaterad 2017-09-28