Innovations- och utvecklingsstöd

Det utvecklingsstöd som funnits för tryckta allmänna nyhetstidningar sedan 2016 kommer att ersättas. Stödet byter namn till innovations- och utvecklingsstöd, det blir teknikneutralt och ska kunna ges till allmänna nyhetsmedier oavsett innehålls- eller spridningsform. Det innebär att fler medier än tryckta dagstidningar kommer att kunna söka stödet.

Just nu pågår arbete med att införa det nya innovations- och utvecklingsstödet, som är en del av det nya mediestödet. Den första ansökningsomgången kommer att öppna tidigast i februari 2019.

Läs mer om arbetet med det nya mediestödet här.

Redovisning

De som har tagit emot utvecklingsstöd ska lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till presstödsnämnden. Stödmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts i förhållande till det ändamål som utvecklingsstödet har beviljats för. Hur redovisning ska ske och vid vilka tidpunkter framgår av presstödsnämndens beslut där utvecklingsstöd beviljades.

Myndigheten har fastställt fyra olika blanketter för redovisning:

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-01-10