2020-09-15

  Nu öppnar ansökan om driftsstöd till nyhetstidningar för 2021

  Myndigheten för press, radio och tv öppnar nu den årliga ansökan om driftsstöd. Stödet går till allmänna, prenumererade nyhetstidningar och varje år beviljas omkring 75 tidningar stöd.

  Driftsstödet är en del av det statliga presstödet och båda tryckta och digitala nyhetstidningar kan beviljas stöd. Tidningarna måste bland annat ha minst 1500 betalande prenumeranter och komma ut minst en gång per vecka. Stödet baseras på antalet utgivningsdagar per vecka och antalet prenumeranter.

  Mediestödsnämnden har hittills beviljats omkring 600 miljoner i driftsstöd för 2020. Ansökan om stöd för 2021 kommer att vara öppen till den 15 oktober.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2020-09-15