2018-10-01

  Tv-kocken Jamie Olivers program om socker frias

  Granskningsnämnden friar UR:s sändning i Kunskapskanalen av programmet "Jamie Olivers sockerchock" i vilket tv-kocken undersökte hälsoeffekter kopplade till socker.

  I programmet uppmanade tv-kocken tittaren att påverka sitt lands regering att införa en sockerskatt. Han framförde också argument för ett införande av en sådan skatt i Storbritannien. 

  Granskningsnämnden ansåg att kravet på opartiskhet kunde tillämpas mindre strikt då det rörde sig om ett inköpt program där fokus låg på brittiska förhållanden och då tv-kocken inte omedelbart kunde uppfattas som en företrädare för programbolaget. Beaktat detta samt det faktum att det i programmet förekom motargument gällande sockerskatt stred programmet inte mot kravet på opartiskhet (18/00076).

  Övriga friade ärenden

  • Ett inslag i Lokala nyheter Dalarna om personrån frias (beslut 18/00075)
  • Ett personligt kåseri i God morgon, världen! frias (18/00080)
  • Ett inslag i Aktuellt om Donald Trumps första år som president frias (18/00239)
  • Ett inslag i Nordegren och Epstein om medieetik frias (beslut 18/01078)
  • Programmet Tillbaka från döden om hjärtoperationer frias (beslut 17/03903)

  Fällda ärenden

  • En sändning i SVT Text, sida 176 om en flytt av den amerikanska ambassaden fälls i fråga om saklighet (17/03735)
  • Sändningen av långfilmen Gangs of New York i TV4 Film fälls. Den strider mot bestämmelsen om varning i 5 kap. 2 § radio- och tv-lagen och bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft. Även sändningen av dokumentärserien Hashtag mord i TV4 Fakta strider mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft (beslut 17/03906)
  • Ett inslag i Ekot om val på Kuba fälls i fråga om saklighet (18/00876)
  • Ett inslag i TV4Nyheterna om en skidliftsolycka fälls för intrång i privatlivet (18/00973)

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats, www.mprt.se.

  För mer information kontakta;
  Cecilia Smitt Meyer, 08-580 070 37

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-10-01