2018-09-21

  Presstödsnämnden beviljar avbetalningsplan för Dagens ETC

  Presstödsnämnden har i går beviljat Dagens ETC en avbetalningsplan för tidningens skuld på 3 572 000 kr till nämnden. Nämnden har också beslutat att en abonnentundersökning ska genomföras.

  Dagens ETC har återbetalat 300 000 kr av den skuld på 3 872 000 kr som skulle ha betalats senast den 31 augusti 2018. Bolaget har efter ansökan beviljats en avbetalningsplan med 305 000 kr i månaden för det resterande beloppet 3 572 000 kr plus ränta.

  Det var i juni i år som presstödsnämnden beslutade att ETC Förlag AB skulle återbetala en del av sitt presstöd eftersom ett för högt driftsstöd beviljats. Anledningen var att det inte gick att knyta ett stort antal av Dagens ETC:s abonnenter till individuella beställningar och betalningar.

  Presstödsnämnden har också beslutat att en abonnentundersökning ska genomföras om tidningen ansöker om driftsstöd för 2019. Detta för att kontrollera att stöd endast beviljas för tidningar som är individuellt beställda och betalade.

  Presstödsnämnden har även beslutat om bland annat slutliga driftsstöd för 2018 och att NWT Distribution AB får förmedla distributionsstöd.

  För mer information kontakta

  Elin Johansson Lööw, 08-580 070 43 

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-09-21