2016-05-30

  Samtal om aktiv dödshjälp i SVT kritiseras

  Granskningsnämnden har kritiserat men friat ett inslag i Fråga doktorn i SVT. Nämnden ansåg att programledarens förhållningssätt bidrog till att ett kontroversiellt ämne behandlades ensidigt.

  I inslaget intervjuade programledaren två författare och medlemmar i föreningen Rätten till en värdig död om aktiv dödshjälp. Båda de intervjuade förespråkade aktiv dödshjälp. Nämnden ansåg att programledarens förhållningssätt bidrog till att det kontroversiella ämnet behandlades på ett sätt som kunde framstå som ensidigt. Gästerna fick enligt nämnden långtgående möjligheter att redogöra för sina uppfattningar och ståndpunkter i frågan om aktiv dödshjälp, utan något direkt ifrågasättande eller kommenterande från programledarens sida. Eftersom programledaren ändå ifrågasatte vissa av gästernas uttalanden och att det framgick att aktiv dödshjälp är olagligt enligt svensk lag friades dock inslaget (beslut 16/00780).

  Övriga ärenden

  • En extrasändning från Ekot i P1 med en jingel friades i fråga om otillbörligt kommersiellt gynnande (beslut 16/00062).
  • Ett inslag om ansökningsprocessen för Västra Götalandsregionens organisationsstöd för sverigefinska föreningar i Sisuradions Huomenta Ruotsi friades (beslut 16/02833).

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Elin Johansson Lööw, 08-580 070 43

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-05-30